Černý vlk: Příběh rebela

Neděle v 15:00 | madamemystique |  Filmy
 

KETILEPT PROLONG 200MG Tableta s prodlouženým uvolňováním

Sobota v 19:01 | madamemystique |  Farmaceutika

Základní informace

L - Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v preskripčním omezení, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.
R - na lékařský předpis
Quetiapin nad 25 mg v jedné tabletě je indikován v souladu s SPC u dospělých pacientů s nedostatečnou účinností nebo neúčinností, intolerancí či non-adherencí perorální terapie risperidonem.
psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie
Žádna data
Tableta s prodlouženým uvolňováním
Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť

Diazepam

Sobota v 19:00 | madamemystique |  Farmaceutika
Diazepam 5 mg
(Diazepamum)
tablety
Držitel rozhodnutí o registraci
ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Složení

Účinná látka: diazepamum 2 mg, 5 mg, 10 mg v 1 tabletě
Pomocné látky: mléčný cukr, kukuřičný škrob, bramborový škrob, želatina, glycerol, karboxymethyla­mylopektin sodný, stearan vápenatý
Indikační skupina
anxiolytikum

Charakteristika

Přípravek k odstranění nervového a svalového napětí, pocitu úzkosti a strachu.
Používá se k potlačení křečí různého původu.

Indikace

Přípravek se užívá při úzkosti, napětí, strachu a neklidu, vždy však jen tam, kde příčina těchto stavů je přechodná a předem je zřejmé, že nebude nutné podávání déle než 4 - 5 týdnů. Dále se užívá u epileptických křečí i k zabránění jejich vzniku, na snížení svalového napětí, v léčbě abstinenčního syndromu u alkoholiků, na počátku hospitalizace u osob s problémy adaptace a v rámci předoperační přípravy. Při léčbě epilepsie lze podávat i dlouhodobě. Přípravek mohou užívat dospělí i děti od 3 let a mladiství.
Kontraindikace
Přípravek se nesmí užívat při onemocněních projevujících se chorobně zvýšenou svalovou slabostí a ochablostí, při zeleném očním zákalu, při otravě alkoholem a léčivy tlumivě působícími na centrální nervový systém, při těžkém poškození jater a ledvin a v první třetině těhotenství a během kojení, u dětí do 3 let, při přecitlivělosti na přípravek. Vyskytnou-li se stavy uvedené v tomto odstavci během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Nežádoucí účinky

Během podávání přípravku se může objevit spavost, únava, porucha koordinace pohybů, závratě, desorientace, bolest hlavy, porucha zraku, porucha řeči, alergické kožní projevy (svědění, otok, začervenání), zažívací potíže (žaludeční tíže, bolesti v nadbřišku, zvracení, zácpa, průjem), žloutenka, poruchy krvetvorby, potíže při močení, snížení pohlavní žádostivosti. Při dlouhodobém podávání vzniká riziko lékové závislosti. Objeví-li se nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, o dalším užívání přípravku se poraďte se svým lékařem.

Interakce

Účinky přípravku a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivnit. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to podle - nebo bez - lékařského předpisu. Účinnost přípravku zvyšují látky tlumící centrální nervový systém a alkohol. Současné podání antacid (léčiva neutralizující kyselinu v žaludku) může snížit vstřebávání diazepamu.

Dávkování

Přesné dávkování a délku léčby určí vždy lékař na základě indikace, věku, charakteru a intenzity onemocnění. U dospělých se obyčejně začíná léčba tabletou 5 mg na noc a je-li to nutné, doplnit ji tabletou po 2 mg ráno a v poledne. Podle potřeby lze denní dávku zvýšit až na 30 mg, není-li ospalost na překážku. U dětí přesné dávkování na základě hmotnosti (případně věku) stanoví vždy ordinující lékař.
Způsob použití
Přípravek užít před jídlem nebo s jídlem, zapít, nerozkousat.

Další informace

Upozornění
Během léčby přípravkem se nesmí požívat alkohol, řídit motorové vozidlo ani provozovat činnosti, kde se vyžaduje zvýšená pozornost, schopnost soustředění a koordinace pohybů. Po dlouhodobé pravidelné aplikaci se lék nesmí vysadit náhle. Při předávkování přípravkem nebo náhodném požití přípravku dítětem, vyhledejte lékaře.
Způsob skladování
V suchu, při teplotě 15 oC až 25 oC, chránit před světlem
Varování
Přípravek se nesmí použít po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek ukládejte mimo dosah dětí.
Balení
20 tablet po 2 mg
20 tablet po 5 mg
20 tablet po 10 mg
Datum poslední revize textu
1.7.2009

Diazepam 10 mg

(Diazepamum)
tablety
Držitel rozhodnutí o registraci
ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Složení

Účinná látka: diazepamum 2 mg, 5 mg, 10 mg v 1 tabletě
Pomocné látky: mléčný cukr, kukuřičný škrob, bramborový škrob, želatina, glycerol, karboxymethyla­mylopektin sodný, stearan vápenatý
Indikační skupina
anxiolytikum

Charakteristika

Přípravek k odstranění nervového a svalového napětí, pocitu úzkosti a strachu.
Používá se k potlačení křečí různého původu.

Indikace

Přípravek se užívá při úzkosti, napětí, strachu a neklidu, vždy však jen tam, kde příčina těchto stavů je přechodná a předem je zřejmé, že nebude nutné podávání déle než 4 - 5 týdnů. Dále se užívá u epileptických křečí i k zabránění jejich vzniku, na snížení svalového napětí, v léčbě abstinenčního syndromu u alkoholiků, na počátku hospitalizace u osob s problémy adaptace a v rámci předoperační přípravy. Při léčbě epilepsie lze podávat i dlouhodobě. Přípravek mohou užívat dospělí i děti od 3 let a mladiství.
Kontraindikace
Přípravek se nesmí užívat při onemocněních projevujících se chorobně zvýšenou svalovou slabostí a ochablostí, při zeleném očním zákalu, při otravě alkoholem a léčivy tlumivě působícími na centrální nervový systém, při těžkém poškození jater a ledvin a v první třetině těhotenství a během kojení, u dětí do 3 let, při přecitlivělosti na přípravek. Vyskytnou-li se stavy uvedené v tomto odstavci během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Nežádoucí účinky

Během podávání přípravku se může objevit spavost, únava, porucha koordinace pohybů, závratě, desorientace, bolest hlavy, porucha zraku, porucha řeči, alergické kožní projevy (svědění, otok, začervenání), zažívací potíže (žaludeční tíže, bolesti v nadbřišku, zvracení, zácpa, průjem), žloutenka, poruchy krvetvorby, potíže při močení, snížení pohlavní žádostivosti. Při dlouhodobém podávání vzniká riziko lékové závislosti. Objeví-li se nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, o dalším užívání přípravku se poraďte se svým lékařem.

Interakce

Účinky přípravku a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivnit. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to podle - nebo bez - lékařského předpisu. Účinnost přípravku zvyšují látky tlumící centrální nervový systém a alkohol. Současné podání antacid (léčiva neutralizující kyselinu v žaludku) může snížit vstřebávání diazepamu.

Dávkování

Přesné dávkování a délku léčby určí vždy lékař na základě indikace, věku, charakteru a intenzity onemocnění. U dospělých se obyčejně začíná léčba tabletou 5 mg na noc a je-li to nutné, doplnit ji tabletou po 2 mg ráno a v poledne. Podle potřeby lze denní dávku zvýšit až na 30 mg, není-li ospalost na překážku. U dětí přesné dávkování na základě hmotnosti (případně věku) stanoví vždy ordinující lékař.
Způsob použití
Přípravek užít před jídlem nebo s jídlem, zapít, nerozkousat.

Další informace

Upozornění
Během léčby přípravkem se nesmí požívat alkohol, řídit motorové vozidlo ani provozovat činnosti, kde se vyžaduje zvýšená pozornost, schopnost soustředění a koordinace pohybů. Po dlouhodobé pravidelné aplikaci se lék nesmí vysadit náhle. Při předávkování přípravkem nebo náhodném požití přípravku dítětem, vyhledejte lékaře.
Způsob skladování
V suchu, při teplotě 15 oC až 25 oC, chránit před světlem
Varování
Přípravek se nesmí použít po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek ukládejte mimo dosah dětí.
 


Tritico 75

Sobota v 18:58 | madamemystique |  Farmaceutika
V příbalovém letáku naleznete:
 1. Co je Trittico AC a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Trittico AC užívat
 3. Jak se Trittico AC užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Trittico AC uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE TRITTICO AC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Trittico AC patří mezi antidepresiva třetí generace s výrazným působením proti úzkosti, pocitům napětí, neklidu, poruchám spánku a sexuálních funkcí. Přípravek je velmi dobře snášen. Pro minimum nežádoucích účinků a lékových interakcí je vhodný i pro starší pacienty. Léková forma s řízeným uvolňováním umožňuje udržování rovnoměrné hladiny léčivé látky v krvi a dávkování jednou denně. Tablety lze dělit na 3 části, což umožní pozvolné nastavení optimální individuální léčebné dávky. Neexistují žádné důkazy, že by byl trazodon hydrochlorid návykový.
Přípravek Trittico AC není kontraindikován u osob s celiakií.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TRITTICO AC UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Trittico AC
 • jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku.
 • jestliže se u Vás v současné době projevila otrava alkoholem nebo hypnotiky.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Trittico AC je zapotřebí
 • Při použití u dětí a mladistvých do 18 let věku: Ačkoli Trittico AC děti a dospívající do 18 let neužívají běžně, může je Váš lékař pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že je to v jejich nejlepším zájmu. V souvislosti s užíváním antidepresiv pacienty do 18 let bylo pozorováno zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, nepřátelské chování a hněv). Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Trittico AC, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, informujte o tom svého lékaře. Z hlediska bezpečnosti nejsou v této věkové skupině při dlouhodobém podávání přípravku Trittico AC k dispozici údaje o vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování.
 • Při sebevražedných myšlenkách nebo klinickém zhoršení: Protože je deprese provázena rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškození a sebevražd, musí být pacienti pečlivě monitorováni, dokud se jejich stav výrazně nezlepší. Obecně známý fakt je, že riziko sebevraždy může být vyšší v počátečním stádiu uzdravování a u pacientů se sebevražednými pokusy v anamnéze nebo u pacientů, kteří se sebevražednými myšlenkami zabývali ve větší míře již před započetím léčby. Zlepšení stavu se nemusí projevit po prvních týdnech léčby či po delší době, a proto je třeba pacienta pečlivě monitorovat dlouhodobě, s důrazem na dohled v počátečním stádiu léčby a po změnách dávkování. Pacienti (a dohlížející osoby) by měli v případě zhoršení klinického stavu, sebevražedných myšlenek či chování a jinak neobvyklého chování ihned vyhledat lékařskou pomoc.
 • Při podávání pacientům se schizofrenií a dalšími psychotickými onemocněními: Podávání antidepresiv může u těchto pacientů vést i ke zhoršení psychotických symptomů. Paranoidní myšlenky mohou být silnější. Během léčby depresivní fáze trazodonem se může depresivní fáze změnit v manickou. V tomto případě ihned kontaktujte svého lékaře.
 • Při následujících onemocněních a stavech:epilepsie (Váš lékař Vám nejspíš doporučí vyhnout se náhlému zvýšení nebo snížení dávky),
  onemocnění jater nebo ledvin (zejména pokud je onemocnění vážné). Projeví-li se u Vás žloutenka, musí být léčba trazodonem přerušena.
  onemocnění srdce jako je angina pectoris, poruchy převodního systému nebo AV blok a po infarktu myokardu,
  zvýšená funkce štítné žlázy,
  poruchy močení, například při zvětšení prostaty (ačkoliv v tomto případě nejsou problémy předpokládány, upozorněte svého lékaře, pokud se u Vás projeví),
  akutní glaukom s uzavřeným úhlem nebo zvýšený nitrooční tlak (ačkoliv v tomto případě nejsou problémy předpokládány, upozorněte svého lékaře, pokud se u Vás projeví).
V případě, že trpíte některým z výše uvedených onemocnění a lékaře jste o tom před předepsáním přípravku Trittico AC neinformovali, učiňte tak dodatečně.
 • Při současném podávání dalších léčiv: Z důvodu předcházení interakcí a nežádoucích účinků informujte svého lékaře o všech léčivech, která užíváte, především o dalších antidepresivech, včetně léčiv rostlinného původu (s obsahem třezalky tečkované - Hypericum perforatum), neurolepticích či antihypertenzivech. Souběžné podávání těchto přípravků s trazodonem může vyžadovat úpravu jejich dávky. Viz kapitoly "Vzájemné působení s dalšími přípravky" a "Nežádoucí účinky" pro další informace.
 • Při ukončování léčby: Při ukončení léčby trazodonem, zejména po dlouhodobější léčbě, je doporučeno postupné snižování dávky, aby se zredukovaly možné příznaky, jako je nevolnost, bolest hlavy a malátnost.
 • Při nesnášenlivosti některých cukrů: Přípravek obsahuje sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Obecně:
Užívání přípravku Trittico AC může způsobit zvýšení účinku jiných léčiv s účinkem antipsychotickým, hypnotickým, zklidňujícím, zmírňujícím stavy úzkosti a antihistaminik. Metabolizmus antidepresiv je díky účinkům na játra zrychlován perorálními kontraceptivy, fenytoinem, karbamazepinem a barbituráty. Cimetidin a některá antipsychotika metabolizmus antidepresiv zpomalují.
Pokud užíváte některý z následujících přípravků, informujte o tom svého lékaře:
 • CYP3A4 inhibitory: Přípravky obsahující erytromycin, ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, indinavir a nefazodon mohou zvýšit nežádoucí účinky přípravku Trittico AC. Pokud je však současné podávání nezbytné, zváží Váš lékař úpravu dávkování přípravku Trittico AC.
 • Karbamazepin: Současné podávání karbamazepinu a přípravku Trittico AC má za následek nižší plazmatické koncentrace přípravku Trittico AC. Pokud je však současné podávání nezbytné, zváží Váš lékař úpravu dávkování.
 • Tricyklická antidepresiva: Tyto přípravky by neměly být podávány současně s přípravkem Trittico AC z důvodů možných interakcí. Je třeba dávat pozor na možný vznik serotoninového syndromu (vysoká teplota, záškuby ve svalech, zmatenost nebo neklid) a kardiovaskulárních nežádoucích účinků.
 • Fluoxetin:Vzácně byly hlášeny případy zvýšených plazmatických hladin trazodonu a nežádoucí účinky při současném podávání fluoxetinu a přípravku Trittico AC.
 • Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO): Ojediněle byly hlášeny možné interakce s inhibitory monoaminooxidázy (skupina antidepresiv). I když někteří lékaři podávají obě léčiva současně, podávání trazodonu souběžně s IMAO, nebo během dvou týdnů po ukončení léčby těmito přípravky, není doporučeno. Taktéž není doporučeno podávání IMAO v průběhu jednoho týdne po ukončení léčby trazodonem.
 • Fenothiaziny: Při současném podávání s fenothiaziny jako je chlorpromazin, flufenazin, levomepromazin a perfenazin byla pozorována závažná ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku při rychlém vzpřímení).
 • Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná): Nežádoucí účinky mohou být častější, pokud je trazodon podáván spolu s přípravky obsahujícími Hypericum perforatum (třezalku tečkovanou).
 • Anestetika/my­orelaxancia: Trazodon může zvýšit účinek inhalačních anestetik a léků snižujících napětí svalů, proto je třeba v těchto případech zvýšené opatrnosti.
 • Levodopa: Antidepresiva mohou zrychlovat metabolizmus levodopy.
 • Warfarin: U pacientů souběžně užívajících trazodon a warfarin může dojít ke změnám protrombinové­ho času.
 • Digoxin a fenytoin: Současné podávání s trazodonem může vést ke zvýšení sérových hladin digoxinu a fenytoinu.
 • Antihypertenziva: I když nebyly zaznamenány interakce s jinými přípravky proti vysokému krevnímu tlaku, je třeba vzít v úvahu možnost zesilujícího účinku trazodonu.
 • Další léčiva: Souběžné podávání trazodonu a léků prodlužujících QT interval může zvýšit riziko vzniku některých srdečních komplikací. Léky prodlužující QT interval by měly být společně s trazodonem podávány s opatrností.
 • Alkohol: Trazodon zvyšuje sedativní účinek alkoholu. Alkohol by neměl být v průběhu léčby trazodonem požíván.
Užívání přípravku Trittico AC s jídlem a pitím
Přípravek se užívá po jídle.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Podávání přípravku během těhotenství a v období kojení by mělo být omezeno na vybrané případy a pouze po důkladném zhodnocení poměru rizik a přínosu lékařem. Možnost průniku trazodonu do mateřského mléka by měla být vzata do úvahy u kojících žen. Data získaná ze sledování omezeného počtu těhotných žen vystavených účinkům trazodonu ukazují, že trazodon nemá žádné vedlejší účinky na těhotenství nebo na zdraví plodu či novorozence. V současné době nejsou k dispozici žádná další relevantní epidemiologická data. Pokud je trazodon užíván až do porodu, novorozenci by měli být monitorováni vzhledem k možným abstinenčním příznakům.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek má nízký nebo střední vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů. Pokud se u Vás však projeví ospalost, útlum, závratě, stavy zmatenosti nebo rozmazané vidění, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Trittico AC
Přípravek obsahuje sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE TRITTICO AC UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Trittico AC přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.
Doporučuje se začít terapeutický cyklus večerní dávkou a denní dávku postupně zvyšovat.
Léčivý přípravek by měl být podáván v terapeutických cyklech trvajících nejméně jeden měsíc.
Snížení výskytu nežádoucích účinků lze dosáhnout podáváním trazodonu po jídle a užíváním postupně se zvyšujících denních dávek až do maximální dávky doporučené lékařem.
Tablety jsou dělitelné na 3 části, což umožňuje postupné zvyšování dávky podle závažnosti onemocnění, hmotnosti, věku a celkového zdravotního stavu pacienta.
Při ukončování léčby by se měla dávka postupně snižovat. Náhlému vysazení léčby je třeba se vyhnout.
Dospělí:
Obvykle se podává 75-150 mg/den v jedné dávce večer před spaním. Dávka může být zvýšena na 300 mg/den rozděleně ve dvou dílčích dávkách. U hospitalizovaných pacientů se denní dávka může dále zvýšit až na 600 mg/den, podaných v rozdělených dávkách.
Při léčbě sexuálních dysfunkcí se podává 150-200 mg denně.
Starší a oslabení pacienti:
Doporučená dávka pro velmi staré pacienty, či pacienty ve špatném zdravotním stavu je snížena na 100 mg/den podaná ve dvou dílčích dávkách nebo jednorázově jako noční dávka. Dávka může být postupně zvýšena dle dávkování pro dospělé pod dohledem lékaře a dle snášenlivosti a účinnosti.
Jednorázové dávky větší než 100 mg by neměly být těmto pacientů podávány.
Použití u dětí a mladistvých do 18 let věku:
Přípravek Trittico AC by neměl být podáván dětem a mladistvým do 18 let věku. Váš lékař však může pacientům do 18 let přípravek Trittico AC předepsat, pokud usoudí, že je to v jejich nejlepším zájmu.
Pacienti s poruchou funkce jater:
Trazodon podléhá intenzivnímu jaternímu metabolizmu, viz kapitoly "Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Trittico AC je zapotřebí" a "Nežádoucí účinky". Pokud trpíte poruchou jaterních funkcí, zejména poruchou závažného charakteru, informujte svého lékaře, který zváží potřebu pravidelného sledování jaterních funkcí.
Pacienti s poruchou funkce ledvin:
Úprava dávkování není obvykle nutná. Nicméně, pacienti trpící poruchou reálních funkcí, zejména v případě závažnějšího onemocnění, by měli informovat svého lékaře před začátkem léčby přípravkem Trittico AC (viz také kapitola "Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Trittico AC je zapotřebí").
Jestliže jste užil(a) více přípravku Trittico AC než jste měl(a)
V případě náhodného předávkování ihned kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší zdravotnické pohotovostní zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře. Jako první pomoc se pokuste vyvolat zvracení. Pro léčbu předávkování může být použito aktivní uhlí nebo výplach žaludku a měly by být upraveny hladiny krevních elektrolytů. Neexistuje specifický protilék. Příznaky předávkování se mohou objevit během 24 hodin i později. Nejčastěji zaznamenané příznaky při předávkování byly ospalost, závratě, nevolnost a zvracení. Ve vážnějších případech bylo hlášeno kóma, zrychlená srdeční činnost, nízký krevní tlak, nízká hladina sodíku v krvi, křeče a selhání dýchacího systému. Srdeční symptomy mohou zahrnovat i bradykardii, prodloužení QT a Torsade de Pointes. Předávkování trazodonem v kombinaci s dalšími antidepresivy může vyvolat serotoninový syndrom.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Trittico AC
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Trittico AC
Je třeba se vyhnout náhlému vysazení léčby. Při ukončování léčby by se měla dávka postupně snižovat.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Trittico AC nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Během léčby přípravkem nebo krátce po jejím skončení byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek nebo chování.
Trittico AC je antidepresivum se sedativními účinky, které může vyvolat ospalost během prvních dnů terapie, jež většinou vymizí při jejím pokračování.
Následující příznaky, které jsou běžné i u neléčené deprese, byly hlášeny také u pacientů léčených trazodonem:
 • změny v krevním obraze,
 • alergické reakce,
 • syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (porucha v udržování hladiny vody a sodíku v těle, projevující se především nadměrným příjmem tekutin a následnou "otravou vodou"),
 • pokles hladiny sodíku v krvi, ztráta hmotnosti, zvýšená chuť k jídlu,
 • sebevražedné myšlenky nebo chování, stavy zmatenosti, nespavost, dezorientace, mánie, úzkost, nervozita, agitace (příležitostně vedoucí až k deliriu), klamy, agresivní reakce, halucinace, noční můry, snížené libido, abstinenční příznaky,
 • serotoninový syndrom (vysoká teplota, záškuby ve svalech, zmatenost nebo neklid), křeče, neuroleptický maligní syndrom (zvýšení tělesné teploty, svalová ztuhlost, změna stavu vědomí), ospalost, závratě, bolest hlavy, mátožnost, neklid, snížená pozornost, třes, rozmazané vidění, poruchy paměti, myoklonus, expresivní afázie (poruchy vlastní tvorby řeči - "hledání slov"), parestézie (pocity brnění, mravenčení), dystonie, změny chuti,
 • srdeční arytmie, bradykardie (zpomalení srdeční frekvence), tachykardie (zrychlení srdeční frekvence), změny v EKG (prodloužení QT),
 • ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku při rychlém vzpřímení), vysoký krevní tlak, synkopa (krátkodobá ztráta vědomí způsobená nedostatečným zásobením mozku kyslíkem v důsledku jeho náhlého nedokrvení podmíněného obvykle poklesem krevního tlaku),
 • ucpání nosu, dušnost,
 • nevolnost, zvracení, sucho v ústech, zácpa, průjem, trávící obtíže, bolesti v žaludku, gastroenteritida, zvýšená tvorba slin, paralytický ileus,
 • změny v jaterních funkcích (včetně žloutenky a poškození jaterních buněk, intrahepatální cholestáza),
 • vyrážka na kůži, svědění, nadměrné pocení,
 • bolesti v končetinách a zádech, bolesti svalů či kloubů,
 • potíže s močením,
 • priapismus (přetrvávající a bolestivé ztopoření penisu) - léčba trazodonem musí být ihned ukončena, pacient by měl vyhledat ošetření u lékaře,
 • slabost, otok, příznaky podobné chřipce, únava, bolest v hrudi, horečka,
 • zvýšené hladiny jaterních enzymů.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK TRITTICO AC UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Trittico AC obsahuje
Trittico AC 75
Léčivou látkou je trazodoni hydrochloridum 75 mg v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou sacharóza, karnaubský vosk, povidon, magnesium-stearát.
Trittico AC 150
Léčivou látkou je trazodoni hydrochloridum 150 mg v 1 tabletě.
Pomocnými látkami jsou sacharóza, karnaubský vosk, povidon, magnesium-stearát.

QUETIAPIN TEVA RETARD 400MG Tableta s prodlouženým uvolňováním

Sobota v 18:57 | madamemystique |  Farmaceutika

Základní informace

L - Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v preskripčním omezení, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.
R - na lékařský předpis
Quetiapin nad 25 mg v jedné tabletě je indikován u dospělých pacientů se schizofrenií nebo u manických epizod nebo akutní léčbě (8 týdnů) středně těžkých až těžkých depresivních epizod provázejících bipolární afektivní poruchy při potřebě dobré snášenlivosti a bezpečnosti tj. absenci indukce nežádoucích účinků charakteru alterace kognitivních funkcí, extrapyramidových syndromů a hyperprolaktinémie u pacientů s nedostatečnou účinností nebo neúčinností, intolerancí či non-adherencí perorální terapie risperidonem.
psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie
Žádna data
Tableta s prodlouženým uvolňováním
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha

Nová rubrika - Farmaceutika !!!

Sobota v 18:19 | madamemystique |  Farmaceutika

Také vás zajímá, co dělají, jaké jsou a na co sou prášky, zvané psychofarmaka?
Mně jo, tak mě napadla originální rubrika, kterou jen tak někdo nemá - Farmaceutika....
Snad se tam dozvíte, co potřebujete...


Studna lží

Sobota v 17:53 | madamemystique |  Téma Týdne

Lež? Co je to lež? Všichni víme, že to je to, když člověk nemluví pravdu.
Lži dokážou ubližovat, zraňovat, ale někdy i zachraňovat.
Lež jsme asi zažili každý.
Mě např. bratr lhal, že mi vrátí peníze, až nastoupí do práce..
Jenže jsem od něj neuviděla ani korunu.
Lži stojí za hovno.... prosím vás nelžete, už kvůli sobě, ale někdy to prostě nejde
někomu nezalhat, pro jeho dobro.
Ale jak se říká...lež má krátké nohy....a taky že je to fakt, potvrzuju.
Všechno se nakonec prozradí, nebo ho ten dotyčný prokoukne, stejně jako já bráchy.
Kdo lže, je v prdeli, jenomže někdy je to těžké to přiznat...
Kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe...
Použila jsem dva nejznámější citáty o lži.
Politici lžou jak když tiskne, taky to maj ve výčitkách svědomí zapečetěný, pokud jsou to trochu aspoň lidí.
A je tomu tak... BASTAFIDLI.... !!!!

100 čechů jsme se zeptali... + Soutěž blogu....1 Kolo

Sobota v 15:04 | madamemystique |  Blog
Nevím, jestli se někdo zapojí, ale náhoda je blbec.
Odpovíte-li správně na otázky a pokud získáte nadprůměrný počet bodů (200 a více)
tak dostanete tyhle ceny:


1) Místo - Reklama na měsíc na mém blogu + Klikací ikonka + Diplom + 3 tipy na online hry do úrovně nekonečna + Nejlepší videa na recepty od youtubera
2) Místo - Reklama na 14 dní na mém blogu + diplom + 2 tipy na online hry do úrovně nekonečna
3) Místo - Reklama na týden na mém blogu + diplom + 1 hra na online hru do úrovně nekonečna
,,Jestli je znáte, není to můj problém" poznámka autorky madamemystique.blog.cz

Soutěžní otázky - První kolo (Pravidlo: okopírovaný od ostatních odpovědí se nepočítá)

1) Který jídlo začíná na slabiku KA (nebo Ca) jako Karel?

Dne: 26.11.2018 vyhlásím jméno výherce prvního kola......Hraje se o slušný online ceny ... :)

Dračí jezdec / Šmakovo dobrodružství, kniha I. - 1/15

Pátek v 14:15 | madamemystique |  Fanfictiony

Legolas namířil šíp v luku a zabil skřeta, který ohrožoval Gimliho, jeho nejlepšího přítele.
,,Mám to" řekl Gilmli a v ruce držel nádherné, jantarové vejce.
Předal ho Legolasovi a ten doufal v naději, že se mu vylíhne.
Držel v ruce vejce, který se:
1) První den.... nic nedělo
2) Den.... zase nedopřáno
3) Den .... Objevují se menší praskliny
4) Den .... Praskliny se zvětšují
5) Den... Praská vajíčko pomalu
6) Den .... Kůra vajíčka je tak pevná, že se dráče snaží dostat ven
7) Den.... Už se vylíhlo !!!!
Legolas vstal a dráče se mu tulilo k podpaží. Na rukou se mu objevila jizva dlouhá 6 centimetrů.
Bylo takové jantarové, šupiny se mu leskly ve stříbrné barvě.
Gimly ho krmil vaječným koňakem smíchaným s krví.
Zanedlouho dráče vyrostlo o půl palce,
Legolas s ním šel ven, před bránu Minas Tirith, kde ho naučil létat.
,,Je pryč" prohlásil, když se mu to povedlo.
Drak se však v mračnách proměnil, vyrostl v obrovského, děsivého draka a vrátil se mu.
,,Jmenuji se Šmak a ty, jsi můj jezdec" prohlásil ohňovým, hlubokým hlasem.
Skřeti nevnímali, že se v obloze potuluje něco, co tam nemá být.
Šmak si ulovil několik králíků a jelenů, které spořádal na první sousto.
Pak obhlížel Minas Tirith a všichni si na něj ukazovali.
,,Musíme do Lorienu" prohlásil pak Šmakovi.
Zkus si na mě sednout, poletíme tam, řekl Šmak, Legolas to udělal a za pár dní byli u něho doma.
Gabriel ho uvítal s otevřenou náručí, Šmaka přijali a museli to zapít.
Drak chlemtal pivo přímo z otevřeného sudu.
A tak se Šmak a Legolas dostali domů....Legolas ani nevnímal realitu, když měl v krví pár promile a netušil, že ho skutečné dobrodružství teprve čeká....

Dračí jezdec / Šmakovo dobrodružství, kniha I. - Úvod

Pátek v 0:16 | madamemystique |  Fanfictiony
,,Můj drak Šmak chrlí oheň,
tak si na to kouzlo vzpomeň.
Zde vládlo sedm králů,
snažím se dostat do toho porátálů.
Však můj drak tě nemine,
tvůj osud tě ovine" - Legolas na svou lidskou zajatkyni Aryu
Kdo to kdy slyšel, že elfové nemůžou jezdut na dracích???
Legolas ne...a natož, že mu to pověděl trpaslík Gimli, který vykopal jedno dračí vejce,7
při kopání drahokamů.
Podle staré legendy na draka směli jen nasednout elfové.)
Legolas toho svého pojmenoval Šmak, podle dávné historie za časů Bilba Pytlíka z kraje...
A tak začíná vzrušující dobrodrůžství, fanfiction Pána prstenů, ožil...

Počet kapitol: 15

Kam dál